Benvingut al blog de UDC Palafolls

Benvingut a UDC Palafolls!!!

En aquest blog podràs trobar informació sobre el Poble de Palafolls, actualitat política, què s’està coent en l’ajuntament, què es vol fer en el futur, etc... i podràs seguir les nostres opinions sobre tot el que passa en el nostre municipi.

Però, no només és un blog on trobar informació, tothom està convidat a expressar les seves opinions de diverses formes, participant en una enquesta, deixant un missatge, o comentant algun dels articles que s’hi publiquin.

Esperem els vostres comentaris!!!

dilluns, 4 de juny de 2012

Ple del 25 de maig


A continuació us oferim un resum dels temes i opinions que es van tractar en l’última sessió plenària del 25 de maig.

Un cop més, les opinions i votacions emeses pels regidors de CiU no van estar consensuades amb UDC, per lo que no ens sentim representats en elles.


1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES ELS DIES 27 DE MARÇ, 29 DE MARÇ, 26 D'ABRIL I 15 DE MAIG DE 2012.
 

Aprovat

2.- SOL•LICITUDS, COMUNICACIONS I DISPOSICIONS D'INTERÈS PER A L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.

S’anomena la primera tinent d’alcalde Maria Dolores Agüera Martín alcaldessa accidental del 30 de març al 9 d’abril del 2012


3.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA 233/2012 A 437/2012 I CONTROL D’ÒRGANS DE GOVERN.

PP. En el decret 256 la empresa Anagrup reclama una quantitat de diners per unes estructures metàl·liques per la passera la qual ha estat desestimada. Perquè?

PSC. Respongué que va ser una reclamació d’un proveïdor el que reclama per haver fet feines per una empresa contractada per l’ajuntament. La llei prohibeix que l’ajuntament pagui directament als proveïdors subcontractats.

ERC. En el decret 437, l’empresa Visoren Renta (pisos de lloguer social) sol·licitat poder llogar els trasters a banda.

Sr. Valentí. Aclarir que l’empresa va fer un projecte inicial amb uns garatges de 18m 2. Posteriorment van proposar fer-los mes curts i fer els trasters però respectant els metros totals i el preu de lloguer.

Aprovat.

4.- PROPOSTA DEL REGIDOR D'HISENDA D'APLICACIÓ BONIFICACIÓ EN L’IMPOSTA DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DEL SR. JOAN RIBAS VENDRELL.

Proposta del regidor d’hisenda sobre l’aplicació de bonificació en l’impost de construccions, instal·lacions i obres a la masia del sr Joan Ribes. Hi ha un informe de l’arquitecte municipal que diu reuneix els requisits de masia protegida i de be cultural local

Tots els partits es mostren d’acord.

5.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ADEQUACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NUMERO 9 "CIUTAT JARDÍ" DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ.

Tracta sobre la concessió de la subvenció per la llei de dèficits urbanístics amb la que es permetia que els ajuntaments que tinguessin urbanitzacions amb mancances estructurals importants corregir-los. Es van concedir 300.000€ per la millora de la urbanització Ciutat Jardí. Ara es demana redactar un projecte en el que expliqui quines accions es duran a terme amb aquest diners. El que es fa és donar compliment a aquest requeriment redactant el pla d'adequació.

PP. Demana que es desglossi la utilització dels 300.000€ i la partida d'adquisició de sol.

PSC. Es va demanar fer una previsió de despesa que al final s'haurà d'ajustar degut als canvis que ha patit la urbanització. Per tal d'intentar obtenir els màxims diners es va valorar a l'alça cada partida.

CiU. Fa molt temps que es parla d'aquest tema i el que interessa és que es vagi avançant. Cal posar-hi més ganes a l'hora d'informar sobre el que s'està fent.

Sr. Valentí. Hi ha moltes parcel·les que no han pagat i cal fer una reparcel•lació. A més segur que es trobaran despeses addicionals que esperen cobrir amb la subvenció. També volien pagar el cost de la piscina amb parcel•lesperò no tenen suficients.

Sr. Berman. Perquè no es va fer la reparcel•lació en el seu dia?. Es van compensar 10 parcel·les per compensar el tema de la piscina.

Sr. Valentí. Tot i això encara queda un deute. No es va fer abans perquè no van creure que fos necessari.

A favor. PSC, PP, ICV, s'abstenen ERC i CiU.

6.- DESESTIMACIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PER S.A. ROBAMA, FORMIGONS PALAFOLLS, S.A. I ENGRACIA PLA VINYOLES I ALTRES CONTRA L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA D'INFRAESTRUCTURA "SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE I XARXA DE SANEJAMENT" DELS SECTORS INDUSTRIALS NORD.

Aprovat el pla d'infraestructures que ha de portar els serveis de clavegueram i aigua potable al sector industrial del sector nord. S'ha redactat el projecte d'aigua i clavegueram per l'enginyer municipal quedant pendent l'elèctric. Davant l'aprovació definitiva del projecte d'aigua i clavegueram, dues empreses i una persona van interposar un recurs de reposició contra l'aprovació del projecte. Basant-se en defectes de forma durant el tràmit del projecte i en dèficits tècnics. Les al•legacions s'han revisat una per una s'han respost amb un informe jurídic i un tècnic que declaren la no procedència de les al•legacions. Per tant es pretén desestimar el recurs de reposició.

PP. Creu que anem com sempre en la zona industrial. Això es va aprovar al 2009 i fins ara pràcticament no s'ha fet res. El Sr. Berman es pregunta que passa perquè sempre que l'ajuntament comença un projecte aquest es dilata en 4-5 anys per començar a executar.

PSC. Diu que al 2007 es va millorar el sector. Desprès la generalitat va demanar que hi hagués un pla director que es el que ha fet demorar les obres i ara s'està intentant donar una empenta al tema elèctric.

Sr. Valentí. Excepte el sector 27 a tots els demés s'han fet les obres interiors. No es veritat que no s'ha fet res.

Sr. Berman. Hi ha moltes empreses que no tenen aigua ni llum des de fa 10 anys. Cal posar fil a l'agulla per millorar els serveis.

CiU. Si es posa un recurs es per aturar el projecte, aquestes em preses deuen haver posat el recurs per problemes de liquides. CiU va demanar un esforç a l'ajuntament per saber si es aquest el motiu i si estan disposats a arribar a algun acord.

Sr. Valentí. S'ha recaptat gairebé tot per lo que dona la sensació que el projecte es podrà realitzar.

ICV. S'ha d'accelerar el projecte de les aigües i això a perjudicat el riu Tordera.

A favor. PSC. ICV. Absté . PP. ERC . CiU

7.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'EMPRESA ELECNOR, S.A. CONTRA L'ACORD DEL PLE DE L'AJUNTAMENT, DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2011, PEL QUAL S'ACORDÀ DENEGAR LA DEVOLUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES CORRESPONENTS A LES OBRES DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE CIUTAT JARDÍ I RIERA DE SANT GENÍS I DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DE LA BALCONADA.

L'empresa Elecnor sol·licita que se li retorni l’aval per les obres de la xarxa de clavegueram de Ciutat Jardí. Amb anterioritat el ple ho va desestimar perquè s’havien observat deficiències en les obres. L’empresa ha presentat un recurs sol·licitant de nou el retorn dels avals. Davant d’aquest nou recurs, els tècnics de l’ajuntament i Sorea, que qui fa el manteniment, han fet un control amb el resultat de que s'han solucionat totes les deficiències i recomana tornar l'aval.

PP. Diu que s’han de pagar uns interessos i es preguntarà si hi haurà una compensació per les feines que no s’han fet. Fa 6 mesos va presentar unes fotos on es veia que hi havien tomes que avocaven a la riera, desprès dels 6 mesos ha tornat a anar i encara hi han tomes avocant a la riera (presenta fotos). Per això no esta d’acord en tornar l’aval.

Sr. Rueda. Va reconèixer que la seva formació, en aquests temes, és escassa perquè no és enginyer. Però el que li sap greu és que si el Sr. Berman te aquests dubtes i creu que les coses no estan bé, no s’hagi acostat a parlar amb l’enginyer municipal.

Sr. Berman. Això fa sis mesos que ja ho va comentar i també ho va fer amb l’enginyer i va anar amb l’aparellador i ahir encara estava el tub. Que haig de fer, estar avisant contínuament?.

Sr. Rueda. Les fotos les passarà als enginyers. Igualment creu que un cop el Sr. Berman va veure l’informe dels enginyers responsables hauria d’haver-se mostrat contrari a la decisió de retornar els avals en aquell moment.

Sr. Valentí. Si hi han coses mal fetes estan d’acord en que s’ha de reparar. Això es un tema, un altre es qui ho ha de pagar perquè s’ha de tenir en compte que l’empresa ha tingut un retràs molt important en els pagaments degut a que els pagaments per part dels veïns han estat endarrerits. Això s’ha de reparar, però si ha passats 2 o 3 anys potser ho heura de pagar l’ajuntament.

Br. Berman. No està d’acord amb l’alcalde degut a que va passar pel ple un desviament de 500.000€ més del que costava el projecte. Es va aprovar, amb aquest diners ja hauria hagut d’haver prou per tornar l’aval.

Sr. Valentí. Que voldrien evitar alguna acció jurídica per part de l’Elecnor per retard en els pagaments.

ERC. Demanen que l’informe de l’enginyer es recolzes amb un informe d’una empresa externa especialitzada per evitar problemes en un futur.

CiU. Quina garantia tindrem si continuen sortint problemes o vicis ocults. Les obres no s’han fet ben fetes i que quan es fan unes obres d’aquesta envergadura ha d’haver una empresa de control de qualitat que garanteixi que les coses s’han fet bé.

Sr. Berman. Ja hi havia una empresa de control de qualitat, a la qual l’ajuntament també deu diners.

Sr. Valentí. No se li ha pagat perquè es considera que no es van fer les coses prou bé.

Sr. Berman. Diu que també hi havia un director d’obra, el Sr. Culic.

CiU. La concessió se la quedarà Sorea

ICV. Va fer una reflexió. Els regidors han de confiar en els tècnics i han de creure amb ells.

Votació: a favor: PSC, ICV. N contra ERC, PP i absté. CiU

8.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES LOCALS D'OCUPACIÓ DAVANT LA RETALLADA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ.

La presenta el PSC.

Moció que presenta el PSC de Palafolls en contra les retallades en les polítiques locals d’ocupació.

Actualment tenim a Catalunya més de 600.000 persones aturades. El PP redueix en més de 1.500 milions d’euros els programes de polítiques d’ocupació. Els ajuntament han posat molts esforços per executar aquest tipus de polítiques havent de co-finanaçar-les. Tot això fa que es faci difícil pels ajuntaments poder continuar prestant segons quins serveis socials.

Es proposen els següents acords:

1.  Instar a l’estat a mantenir els pressupostos sense retallades en polítiques actives d’ocupació.
2.  Instal·lar a la generalitat en defensar i consolidar les seves competències en matèria d’ocupació.
3.  Instar a la generalitat a prioritzar les polítiques actives d’ocupació.
4.  Traslladar els acord al Ministerio de empleo y seguridad social.

PP. Diu que els sembla molt bé que tothom vulgui tenir treball i formació, però el que no volen és la mateixa política d’esquerres que ha dut a tenir 5 milions d’aturats. Primer s’ha de sanejar els comptes de les administracions públiques, pagar proveïdors i arreglar el sistema financer.

ERC. És una proposta a tenir en compte degut a la poca formació de molts dels aturats.

CiU. El PSC presenta la moció sabent que l’aprovaran tot i les aportacions que facin els diferents grups polítics. Estan d’acord en el contingut però en la forma.

ICV. Una de les condicions al entrar al govern va ser lluitar contra les retallades. Són retallades que només afecten als treballadors, estem privant-nos de tot. Des de la regidoria de joventut es demanen cursos i no els poden oferir per culpa de les retallades.

Votació:

·      A favor: PSC, ICV,
·      En contra: PP
·      Absté: CiU

9.- MOCIÓ DEL PSC PALAFOLLS D'ADHESIÓ AL MANIFEST DE L'ACM I LA FMC EN DEFENSA DEL FINANÇAMENT DE LA PART AUTUNÓMICA DE LES ESCOLES BRESSOL.

Presentada per PSC.

Moció en contra de les retallades de les escoles bressol.

PP. Serveixen d'alguna cosa aquestes mocions?. El PP pensa que són els nostres diputats qui s’han d’encarregar d’aquestes coses.

ERC. Estan d’acord en la no retallada a l’ajuntament.

CiU. Donen suport. Però que l’ajuntament haurà de mirar de veure qui necessita mes aquest ajut i si cal treure d’altres llocs per ajudar en aquest sentit.

ICV. Diuen que creuen que aquestes mocions si funcionen donarà. Suport perquè son necessàries per qui treballa i no.

A favor: PSC, ICV, PP, ERC i CiU

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE PALAFOLLS A FAVOR DE L'ACOMPLIMENT DELS ACORDS DEL PLE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOBRE EL MÓN AGRARI.

La presenta ERC.

La pagesia te un paper vital en el manteniment del paisatge, paper de gestor territorial i paper de proveïdor d’aliments. Palafolls té més de 200 hectàrees de conreu. La dinàmica econòmica del sector primari dominat pel mon de la gran distribució, la indefensió de la pagesia vers aquest mercat i els fenòmens meteorològics, etc. obliga a prendre decisions per a corregir un futur incert.

Per tot això ERC creu que cal fer esforços perquè aquest sector tingui futur en el nostre municipi. Per fer-ho es proposa:

1.  Afavorir la gestió territorial
2.  Treballar per aconseguir una política europea i agrària adequada a les necessitats catalanes i amb ajuts a l’explotació
3.  Fomentar la producció de qualitat i productes frescos.
4.  Treballar per un marc d’assegurances agràries que garanteixin la viabilitat de les exportacions
5.  Lluitar contra l’envelliment de la pagesia i l’abandó de les explotacions

PP. Aquesta moció va passar a parlament i va votar a favor tothom. És una declaració d’intencions però hauria d’estar orientada d’una forma més local i no aporta cap eina que pugui ajudar a fer tot el que es proposa.

CiU. Es donarà suport per que les coses es comencen des de baix.

ICV. Part dels punts que es demanen des de l’ajuntament s’ha iniciat a prendre mesures.

PSC. Donarà suport per la importància de la pagesia dintre del nostre terme municipal i per la tradicional situació dels pagesos en vers als mercats que sempre ha estat supeditada a un mercat molt exigent.

Tots el grups voten a favor.

II.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC PALAFOLLS I CONVERGENCIA I UNIÓ DE PALAFOLLS EN SUPORT AL MOVIMENT "DIEM PROU" QUE APOSTA PER PAGAR ELS IMPOSTOS A L'AGENCIA ÇATALANA EN COMPTES D'HISENDA.


Abans de fer el resum d’aquesta moció, el grup de UDC Palafolls vol posar de manifest que no ha estat informat en cap moment sobre la intenció de presentar aquesta moció. Això demostra un cop més la nul·la intenció per part de CDC en treballar de forma conjunta i que alguns dels seus membres no diu la veritat quan en alguns mitjans de comunicació asseguren que els grups es reuneixen i que les opinions emeses en els plens es consensuen.

La presenta ERC i CiU.

En l’actual situació econòmica de retallades dràstiques el nivell de pressió per la desconfiança de l’economia catalana, perill d’intervenció per part de l’estat, fa que sigui d’absoluta necessitat poder gestionar els ingressos i el potencial econòmic del nostre país. La política d’infraestructures nefasta, una crisi estructural i la manca de sinceritat fa que sigui necessari demanar poder assolir una gestió econòmica independent.

PP. Aquesta moció està fora de lloc i ara no toquen temes de sentiment.

ERC. Creuen que ara toca més que mai, que les retallades afecten a molts serveis primaris i a llocs de treball.

CiU. S’hi van afegir perquè tenir la clau de la caixa és important i que segur que seguirem tenint problemes però menys.

ICV. També es sumaran perquè creuen que si que toca i que veient els que estan fent altres comunitats autònomes acabarem pagant la factura i no tenim perquè. La solidaritat que diu la constitució té un límit.

Sr. Valentí. No votarà en contra per no votar igual que el PP.

Sra. Petit. És pessimista amb aquest tema, que la darrera oportunitat se’ns va passar, però votarà a favor perquè el concepte de dir prou li està bé.

Sr. Rueda. Votarà en contra per que troba injustificades els avantatges d’altres comunitats. Ha cregut sempre amb el principi de solidaritat i de federalisme. Als catalans els interessa primer cuidar casa però també Espanya i Europa, i que s’ha de sortir de la crisi tots alhora i no per petits territoris.

A favor: ERC, ICV, CiU, Sra. Petit

En contra: PP, Sr. Rueda i 2 persones del PSC

Absté: Sr. Valentí.

Per empat es va haver de fer una segona votació.

Segona votació:

A favor: ERC, ICV, CiU, Sra. Petit

En contra: PP, Sr. Rueda i 2 persones del PSC, Sr. Valentí

Moció NO aprovada.


Torn obert de paraula.

PP

A la policia local hi ha torns amb només dues persones i fins i tot una. Aquesta setmana hi ha tres reclamacions, una de les quals per registre, al·legant que els agents els havien dit que no podien agafar les denuncies perquè si hagués un requeriment no podrien donar servei. Hi ha moltes mancances que regidor rere regidor ha anat agafant el servei, a més, no se sap si per ordre de l’alcalde o perquè, però la infraestructura de la policia va a pitjor. Hi ha agents que estan desmotivats i es senten desprotegits i sense cap tipus de suport.

Petit. Vostè diu que hem tingut problemes amb el quadrant, el hem s’inclou vostè?, perquè qui ha tingut problemes?. Es veritat que el canvi de quadrant no ha agradat a tothom, també es veritat que escolten als agents i que els han convocat a reunions que no han vingut. Pel que fa la denuncia, es veritat que una senyora va voler posar una denuncia i un agent li va dir que com falta personal no podem atendre la denuncia.

A partir d’aquest punt, i per problemes tècnics, no tenim enregistrat la resta del ple, lo qual ens fa impossible seguir el resum d’una forma rigorosa i exacte. Per aquest motiu lamentem no poder oferir la part final del ple.

Demanem disculpes per no poder oferir la totalitat del ple.

UDC Palafolls  12 comentaris:

 1. Bona Tarda, dons demostreu vosaltres que sou mes llestos, acabeu ja amb la gent que no vol al grup que molts votem i volen ser convergencia només.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Anònim,

   Està clar que així no podem continuar i cal prendre una decisió de forma immediata. No ens agrada haver de fer els escrits que ens hem vist obligats a fer, no ens agrada no poder confiar en els nostres socis i sobre tot, no ens agrada haver de perdre el temps amb coses que no beneficien en res al poble. Però tal i com estan les coses creiem que si no ens aturem un moment per organitzar-nos bé, ja sigui amb CDC o per lliure, no podrem aportar gran cosa i és per aquest motiu que insistim tant en la nostra situació i en que se'ns escolti.

   Esperem solucionar tot aquest embolic el més aviat possible i dedicar-nos a les coses que importen al poble.
   De veritat que esperem que el solucioni el més aviat possible.

   UDC Palafolls.

   Elimina
 2. Bon dia, soc Didac El resum de l'últim ple ha estat molt fàcil d'entendre, jo que per motius personals no vaig poder escoltar-ho m'ha semblat un dels resums més accessibles i entenedors que he llegit. Dir-vos que l'actitud dels vostres socis de coalició que es veu de portes cap a fora és de total menyspreu cap a vosaltres. El fet de no informar, comunicar d'una moció conjunta amb un altre partit polític, prendre decisions lleugerament sense tenir en comte les vostres és causa d'un delicte especificat en la llei de partits, no m'invento res.
  Crec que ha arribat el moment que prengueu una decisió unilateral, i d'una vegada doneu carpetada al tema convergència.

  Didac

  ResponElimina
  Respostes
  1. Celebrem que t’hagi agradat el resum. La veritat és que el fet no haver pogut fer-lo de forma complerta no ens ha deixat gaire contents, però comentaris com aquest sempre aixequen l’ànim.

   Sabem que el comportament dels membres de CDC és denunciable, però la veritat, no creiem que ens aporti res fer la denúncia. Com bé dius potser ha arribat l’hora de prendre una determinació i esperem fer-vos-la saber en breu.

   UDC Palafolls

   Elimina
 3. Buenas tardes. Y porque no va vuestro president@ a la radio Palafolls a explicar todo lo que pasa?.
  Decir lo que realmente pensáis, sentís, y queréis hacer en un futuro.
  A mi me interesa mucho que os entrevisten, quiero escucharos.

  Un saludo

  Alberto ( tito para mis amigos)

  ResponElimina
  Respostes
  1. Alberto o Tito, si ens ho permets,

   Tens tota la raó, de fet tenim intenció de demanar a Ràdio Palafolls que ens facin una entrevista. Volem explicar-nos, que la gent sàpiga la nostra versió dels fets i fer saber quines són les nostres intencions, tant com a grup, com el que volem per al nostre municipi.

   Però abans d’això hem d’acabar de prendre unes decisions i tancar uns temes pendents. Esprem poder fer ben aviat aquesta entrevista, i esperem que la gent de Ràdio Palafolls estiguin interessats.

   Salutacions,
   UDC Palafolls.

   Elimina
 4. javier sant genis de palafolls17 de juny de 2012 a les 22:37

  Buenas noches, Mi opinión es la siguiente, a mi no me gusta la gentuza de convergencia, prepotentes, animalistas, despotas solo hay que ver como nos han vendido a españa, su politica es una mierda y no se mojan por nada. El otro dia estubo el puig aqui y tengo que decir que me parecio un vendido.

  Aqui se necesita un partido nuevo con ideas puebliles y sin colores politicos.

  Javier

  ResponElimina
 5. Bon dia, en primer lloc dir-vos que no poso el meu nom perquè vull guardar la meva identitat ja que conec a la persona de la qual us vull parlar.

  Fa temps que escolto a una mama que pertany al partit de convergència criticar durament a persones que estan al vostre partit, fins i tot insultant i riure d'ells, cridant-los per posar exemples (on van amb aquestes gordes, no em fiaria d'elles són idiotes etc). ...
  Comentaris que com a dona i com a amiga de la persona que va parlant així em fan replantejar-me si parla de persones que amb prou feines coneix més que per oidas, que dirà de la meva persona sent la seva amiga!.
  Ja m'he posat en contacte amb la mama afectada del vostre grup d´Unió , i després d'un llarg silenci mentre l'explicava, m'ha sorprès el seu tarannà en restar importància als comentaris, i amb una simple frase (Només hi ha un bé: el coneixement. només hi ha un mal: la ignorància.) m'ha demostrat l'elegància i el saber estar de qui és insultada i amb un sonriure prefereix passar pàgina i treballar com m'ha dit ella ( en un nou projecte per Palafolls).
   
  Mama Mas prats

  ResponElimina
  Respostes
  1. Bon dia anònim,

   Primer de tot dir que, els nostres actes i paraules ens defineixen......

   Com t'ha demostrat la nostre companya no ens interessa el que diguin de nosaltres, només volem treballar i ajudar. No sabem perquè a alguns això els posa nerviosos, però poden estar segurs que és la nostra única intenció i que no deixarem de fer-ho.
   Tal i com t'ha comentat la nostra companya, i com pots llegir en el nostre darrer escrit ( Carta a CDC ), ens interessa tant el nostre poble que ens hem tret tots els lligams, ens hem desfet de tot el que ens posava impediments per poder fer la nostra feina i hem creat un nou grup el GMP ( Grup Municipal Palafollenc ).

   Si vols seguir llegint-nos ho podràs seguir fent a gm-palafollenc,blogspot.com.

   Salutacions,
   GMP

   Elimina
  2. Bon dia.

   Mama Mas Prats, primer donar-te les gràcies per fer-te ressò d'uns comentaris sobre la meva persona.

   La frase que exposes aquí és de socrates un gran filòsof i coneixedor de la ment humana, el qual m'agrada llegir de tant en tant.

   Tota persona és lliure d'opinar d'una altra, si hi ha desqualificacions i insults, doncs bé ... Cadascú és com és.

   Personalment poc m'interessa el que pensin de mi persones que no em coneixen absolutament de res, imagina't si tinguessim de fer cas de tots els comentaris "no sortiríem de casa".

   Ningú en aquest món és meravellós ni fantàstic ni tan sols perfecte,, tots tenim problemes, inseguretats, físics poc agraciats etc .... a això es diu "ser humans".

   Sóc persona de mirar sempre cap endavant, i només m´ afectaria si la persona de la qual vingués l'insult estigués en el meu cercle d'amistats o familiars, i com no ho és el cas, no li dono la més mínima importància.

   Rep una abraçada.

   Elimina
 6. També dir-vos que a través d'unes persones he sabut que teníeu aquest bloc de notes, després de llegir-lo ara comprenc la ràbia i l'afany d'enfonsar a la mama insultada, quan ho he parlat amb ella m'ha dit que no té cap problema en què ho expliqui aquí.
  Per això ho he escrit i que em respondra quan pugui, sense noms i guardant la meva identitat.

  Garcias

  Mama Mas prats

  ResponElimina
  Respostes
  1. Gràcies per haver-te atrevit a dir-ho.

   Pots estar segura que la nostra companya et respondrà.

   Salutacions,
   GMP

   Elimina

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.